Religia jako fundament norm społecznych

0

Religia od zarania dziejów towarzyszyła ludziom jako pewien element który określał za pomocą różnych narzędzi, wzorce zachowań w różnych sytuacjach życiowych, religia określała pewne normy zachowań które są akceptowane społecznie ale także takie które są negowane przez społeczeństwo. Religia chrześcijańska wzorce zachowań czerpała z biblii zaś normy czerpała z 10 przykazań bożych które każdy człowiek miał przestrzegać, a więc był one na swój sposób pewnym pisanym prawem tego czego nie wolno a co wolno. Można stwierdzić że prawa pisane „ręką boską” miały większa siłę przekazu i wywierały one lepszy wpływ na społeczeństwo niż prawa ustanowione przez człowieka, gdyż Bóg był posiadał największą władze i decydował o naszym życiu. Religia odgrywa duża rolę w życiu ludzi także współcześnie można to zaobserwować szczególnie w młodym społeczeństwie, w dzisiejszych czasach religia odgrywa rolę socjalizacyjną młodego społeczeństwa bowiem od najmłodszych lat mamy z nią styczność i to ona nas uczy jak powinniśmy postępować, jak powinniśmy się zachowywać, jakie wartości powinniśmy wyznawać, jakich praw mamy przestrzegać i czego nie powinniśmy robić. Więc religia jest podstawowym fundamentem norm społecznych gdyż to ona przekazuje podstawowe prawa i normy które w dorosłym życiu mają odzwierciedlenie w prawie.