Religia w Polsce – dawniej i dziś

0

W dwudziestoleciu międzywojennym Polska słynęła z wielokulturowości i szeregu wyznań. Wpływ na to miała sytuacja demograficzna. Tereny naszego kraju aż w 33 procentach zamieszkiwały inne nacje. Służyło to z pewnością mieszaniu się kultur i wierzeń. Tymczasem katolicyzm to była dominująca religia w Polsce, licząca ponad 60 procent wyznawców
w obrębie kraju. Pozostali wierzący, czyli prawosławni, grekokatolicy, wyznawcy judaizmu i protestanci byli
w zdecydowanej mniejszości. Po II wojnie światowej rejestrowano także inne wspólnoty religijne i związki wyznaniowe.

Jak się dziś ma religia w Polsce?
Dziś katolicka religia w Polsce nadal wiedzie prym. GUS zaświadcza też o działalności Świadków Jehowy, buddystów oraz wyznawców islamu, te jednak stanowią ułamek wiernych. Istotna zmiana zaszła w demografii ludności. Kolejne Narodowe Spisy Powszechne odnotowują stale zmniejszającą się liczbę osób innej narodowości niż polska, zamieszkujących teren kraju. Naszej ojczyźnie bliżej dziś do monokulturowości bardziej, niż kiedykolwiek w przeszłości.