Człowiek, który wierzy w Pana Boga i należy do Kościoła

0

Człowiek wierzący swoją nadzieję pokłada w Panu Bogu. Jemu zawierza swoje życie i swoją wieczność. Wiara w Pana Boga sprawia, że człowiek jest spokojniejszy, radośniejszy, szczęśliwszy. Praktyka religijna przynosi wiele radości z kontaktu z Panem Jezusem. I budzi wiele pozytywnych emocji podczas Świąt Bożego Narodzenie, obchodzonych na pamiątkę narodzenia Syna Bożego. Jak i podczas wiosennych Świąt Wielkanocnych, które obchodzone są na pamiątkę męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.
Religia w Tunezji: co warto wiedzieć o sunnitach i szyitach?
Wiara Chrześcijan
Chrześcijaństwo jest religią objawioną, monoteistyczną. Religia chrześcijańska oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa Syna Bożego, który zrodzony został z Maryi Dziewicy w Betlejem żydowskim dwa tysiące lat temu. Wyznawcy Chrześcijaństwa wyznają wiarę w Jedynego Boga w Trójcy Świętej. Trójca Święta, to Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Syn Boży jest Mesjaszem, który przyjął ciało z człowieka. Poprzez męczeńską śmierć i Zmartwychwstanie Jezus Chrystus wybawił zmarłych z piekieł i zbawił każdego człowieka, który będzie pragnął zbawienia dla swojej duszy.
Nauka Pana Jezusa, przypowieści i liczne cuda dokonane podczas ostatnich trzech lat życia Pana Jezusa opisane są w Piśmie Świętym. Pismo Święte jest drogowskazem dla duszy człowieka. Tak samo, jak jest nim Dekalog i i Dwa Przykazania Miłości. Życie według Ewangelii Świętej i Przykazań Bożych podoba się Panu Bogu i daje człowiekowi możliwość osiągnięcia nieba.

Geneza powstania Chrześcijaństwa
Chrześcijaństwo narodziło się w Palestynie w pierwszym wieku naszej ery. Pierwotnym symbolem Chrześcijan była ryba, a dopiero w trzecim wieku stał się nim krzyż. Dziś krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa jest powszechnie czczony przez Chrześcijan i znajduje się nie tylko w Kościołach, lecz również w domach wiernych, jak i na ich piersi noszony na łańcuszku.
Obecnie Chrześcijaństwo jest największą religią na ziemi. Na świecie jest grubo ponad dwa miliardy Chrześcijan, co stanowi 32 % całej ludności świata. Z czego Katolicy stanowią 17,5% światowej populacji, 1/3 stanowią Protestanci, a pozostały procent to Prawosławni.
Biorąc pod uwagę kontynenty, to w Europie jest 23,5% Katolików, w obu Amerykach 49%, w Afryce 16%, w Azji 11% i w Oceanii 0,8% Katolików.

Wiara i podział na Kościoły
Chrześcijaństwo jest wiarą w jeden powszechny i apostolski Kościół, który ustanowił Jezus Chrystus. Kościół jest wspólnotą ludzi wierzących dążących do zbawienia. Chrześcijaństwo na początku jego istnienia uległo podziałowi ze względu na obszar i ludność, która zamieszkiwała tereny misyjne za czasów pierwotnego Chrześcijaństwa. Klasyczny podział dzieli Chrześcijan na trzy odłamy: Katolicyzm, Kościoły Wschodnie i Protestantyzm.